Gmina Chrzypsko Wielkie
Powróć do: Samorząd

Rada Gminy

 

Skład Rady Gminy Chrzypsko Wielkie VI kadencji ( lata 2024-2029)
1.  Małgorzata Borowicz- Przewodnicząca Rady Gminy
2.  Paweł Banaszkiewicz - Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy, Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświatowo-Społecznej 
3.  Rafał Bartkowiak - Przewodniczący Komisji Gospodarczej
4.  Maciej Pawlicki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5.  Piotr Wicenty - Przewodniczący Komisji Oświatowo-Społecznej
 6.  Marcin Góźdź - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
7.  Karol Jakubowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej
8.  Dorota Wolska - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
9. Mateusz Szorcz - Radny
10.  Stanisław Borowiak - - Radny
11.  Andrzej Milka - Radny
12.  Andrzej Janas - Radny
13.  Weronika Gomuła - Radna
14.  Grażyna Hamera  - Radna
15.  Agnieszka Pucek - Radna

---------------------------------------------------------------

INFORMACJA 

Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.609 t.j. z dnia 2024.04.22)
 obrady Rady Gminy Chrzypsko Wielkie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane: