Gmina Chrzypsko Wielkie
Powróć do: strona główna

Rada Gminy

Skład Rady Gminy Chrzypsko Wielkie VII kadencji ( lata 2024-2029)

 

1. Małgorzata Borowicz - Przewodnicząca Rady Gminy

2. Paweł Banaszkiewicz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy,  Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświatowo-Społecznej

3. Bartkowiak Rafał - Przewodniczący Komisji Gospodarczej

4. Piotr Wicenty - Przewodniczący Komisji Oświatowo-Społecznej

5. Marcin Góźdź - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Zażaleń

6. Maciej Pawlicki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

7. Karol Jakubowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej

8. Stanisław Borowiak - Radny

9. Weronika Gomuła - Radna

10. Grażyna Hamera - Radna

11. Andrzej Janas - Radny

12. Andrzej Milka - Radny

13. Agnieszka Pucek - Radna

14. Mateusz Szorcz - Radny

15. Dorota Wolska - Radna

INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024. 609 tj. z dnia 22.04.2024) obrady Rady Gminy Chrzypsko Wielkie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane:

W Biuletynie Informacji Publicznejhttp://www.bip.chrzypsko.pl
Na stronie internetowej gminyhttp://www.chrzypsko.pl/pl/rada-gminy.html
Archiwalne nagrania dostępne sa przez kanał transmisji na stronie: https://www.youtube.com/channel/UC15kgLfyK1oLmhc pDhwfU7Q

Transmisje Sesji Rady Gminy