Gmina Chrzypsko Wielkie

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2024-2038 - opiniowanie społeczne

Ocena 0/5

Chrzypsko Wielkie, dnia 12 lutego 2024 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2023 poz. 2029 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania aktualizacji dokumentu pt. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2024-2038”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Chrzypsku Wielkim oraz na stronie internetowej: bip.chrzypsko.pl 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do ww. projektu dokumentu.

            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędzie Gminy w Chrzypsku Wielkim – ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ups@chrzypsko.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie. 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  1.     tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim
  2.      stronie internetowej: bip.chrzypsko.pl
  3.      a/a 

Pliki do pobrania:

projekt założeń
Format: pdf, 2.99 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności