Gmina Chrzypsko Wielkie

Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Kwiatowej”

Całkowita wartość inwestycji

Udział wydatków ze środków

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym

Środki własne

713 155,53

500 000,00

213 155,53

1