Gmina Chrzypsko Wielkie

Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Leśnej

Całkowita wartość inwestycji

Środki FIL

Środki własne

416 795,12

275 000,00

141 795,12

1