Gmina Chrzypsko Wielkie

Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo - Orle oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu

Informujemy o  przyznaniu pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Inwestycja polegała na:

Budowie sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo - Orle oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnaej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu- budowa sieci wodociągowwych, kolektorów sanitarnych grawitacyjnych oraz zakup, dostawa i montaż zbiornika retencyjnego, montażu 3 pomp wirowych pionowych z napędem i 3 pomp II stopnia.

logo1

1234567