Gmina Chrzypsko Wielkie
Powróć do: Ważne linki

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa sporządza i aktualizuje starosta.

 

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

 

 

 

Nazwa jednostki

Adres jednostki, telefon, adres strony internetowej (www)/ BIP

Telefon, adres strony internetowej, e-mail

 

Dostępność dni i godziny

 

Kryteria dostępu

Zakres prowadzonego poradnictwa

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

Punkt nr 1 Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie

 

 

 

ul. 17 Stycznia 143

64-400 Międzychód, budynek A, parter, pokój nr 16

 

 

Tel. do rejestracji 95 748 87 41

Od poniedziałku do piątku od 8:00-10:00

 

 

Poniedziałek 12:00 – 16:00

 

Wtorek – piątek 9:00 – 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obejmuje działania prawne dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej.

 

Urząd Gminy w Sierakowie

 

ul. 8 Stycznia 38

64-410 Sieraków

 

 

 

 

Tel. do rejestracji 95 748 87 41

Od poniedziałku do piątku od 8:00-10:00

 

Poniedziałek, wtorek, środa 14:00 – 18:00

Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim

 

ul. Główna 15

64-415 Chrzypsko Wielkie

 

 

Czwartek 12:00 – 16:00

             

 

 

 

 

Punkt nr 2 Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Urząd Gminy w Kwilczu

 

ul. Kard.

Wyszyńskiego 23

 

64-420 Kwilcz

 

 

 

Piątek 12:00 – 16:00

 

 

Prawnik

ul. Zamkowa 1

64-400 Międzychód

 

Tel. 667 707 786

Środa: 11:00 – 13:00

Piątek: 17:00 – 19:00

Mieszkańcy Gminy Międzychód

 

Porady prawne

 

 

 

Prawnik

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica

„Świetliki”

 

ul. Wroniecka 25B 64-410 Sieraków

 

 

Tel. do rejestracji 603 063 891

 

 

Poniedziałek 12:00 – 16:00

 

 

Mieszkańcy Gminy Sieraków

Porady prawne związane

z funkcjonowaniem osób uzależnionych od środków psychoaktywnych

 

Prawnik

Urząd Gminy w Kwilczu ul.

Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

 

61 306 82 00

III czwartek miesiąca

 

15:15 – 19:15

 

Mieszkańcy Gminy Kwilcz

 

Porady prawne

 

 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych i uzależnień

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania

Ośrodek Pomocy Społecznej,

 

ul. Głowna 16,

64-415 Chrzypsko Wielkie, pokój nr 17

 

 

Tel. 61 29 51 177

 

 

Poniedziałek 18:00 – 19:00

 

 

Mieszkańcy Gminy Chrzypsko Wielkie

 

Osoby uzależnione i współuzależnione oraz członkowie ich rodzin

               

 

 

Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeuta Uzależnień

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica

„Świetliki”

ul. Wroniecka 25B 64-410 Sieraków,

Pokój nr 4

 

 

 

Tel. 603 063 891

 

I i III piątek miesiąca 12:00 – 18:00

 

II piątek miesiąca 10:00-16:00

 

 

 

Mieszkańcy Gminy Sieraków

 

 

Osoby uzależnione i współuzależnione oraz członkowie ich rodzin

 

 

Pełnomocnik Burmistrza ds Uzależnień

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica

„Świetliki”

 

ul. Wroniecka 25B 64-410 Sieraków,

Pokój nr 3

 

 

 

Tel. 603 063 891

 

 

Poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

 

 

Mieszkańcy Gminy Sieraków

 

Osoby uzależnione i współuzależnione oraz członkowie ich rodzin

Pełnomocnik ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Przemocy

i Narkomanii

Urząd Gminy Kwilcz ul. Kard. St.

Wyszyńskiego 23,

64-420 Kwilcz parter, pokój nr 5

 

 

 

Tel. 61 30 68 215

 

 

 

Poniedziałek – piątek 7:30 –16:30

 

 

 

Mieszkańcy Gminy Kwilcz

 

 

Osoby uzależnione i współuzależnione oraz członkowie ich rodzin

Dyżury Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Kwilcz

 

ul. Wyszyńskiego 22,

64-420 Kwilcz

 

 

Tel. 61 30 68 215

 

Tel. 661 878 170

 

 

Środa 15:30 – 16:30

 

 

Mieszkańcy Gminy Kwilcz

 

Osoby uzależnione i współuzależnione oraz członkowie ich rodzin

 

 

Przemocy

i Narkomanii w Kwilczu

 

 

 

 

 

 

 

Instruktor Terapii Uzależnień

Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Kwilcz

 

ul. Wyszyńskiego 22,

64-420 Kwilcz

 

 

 

Tel. 61 30 68 215

 

 

II i IV środa

w godz. 16:00 – 19:00

 

 

Mieszkańcy Gminy Kwilcz

 

 

Poradnictwo

w zakresie uzależnień

 

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Kwicz

 

ul. Wyszyńskiego 22,

64-420 Kwilcz

 

 

Tel. 61 30 68 215

 

15:00 – 16:00 (termin - informacja na stronie Urzędu Gminy Kwilcz)

 

Mieszkańcy Gminy Kwilcz

 

Wsparcie w zakresie uzależnień

 

Grupa AA

Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Kwilcz

 

ZAWIESZONA

 

ZAWIESZONA

Mieszkańcy Gminy Kwilcz

Wsparcie w zakresie uzależnienia od alkoholu

 

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień

 

 

ul. Zamkowa 1,

64-400 Międzychód

 

Tel. 95 748 3746

Kom. 667 707 742

Kom. 667 707 786

Specjalista Terapii Uzależnień:

Wtorek 16:00 – 21:00

 

Terapeuta Uzależnień: Poniedziałek 11:00 – 14:00

 

 

Mieszkańcy Gminy Międzychód

 

 

Poradnictwo

w zakresie uzależnień

 

Pomarańczowa Linia

 

ul. Jaracza 40, Łódź

 

 

Tel. 801 14 00 68

 

Poniedziałek – piątek godz. 14.00-20.00

 

Osoby z problemami alkoholowymi

System pomocy rodzicom, których dzieci nadużywają alkohol oraz narkotyki

 

 

 

Poznański telefon zaufania AA

 

ul. Dąbrowskiego 28

60-841 Poznań

 

 

Tel. 61 853 16 16

 

 

Codziennie: 18:00-22:00

 

Osoby z problemami alkoholowymi

 

Porady dla osób uzależnionych i ich rodzin

Stowarzyszenie MONAR

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu

 

 

 

ul. M. Sobieskiego 2 60-579 Poznań

 

 

Tel. 61 868 72 27

Tel. 61 867 98 04

Tel. 61 867 98 03

 

 

Sekretariat:

 

Poniedziałek-piątek: 09:00-14:00

 

 

 

Osoby uzależnione

 

 

Rozwiązywanie problemów osób z uzależnieniem

Punkt Konsultacyjny Caritas dla Młodzieży Zagrożonej

Centrum Caritas Archidiecezji Poznańskiej Rynek Wildecki 4a

61-546 Poznań

 

 

Tel. 61 835 68 51

 

Poniedziałek – piątek: 9:00 – 15:00

 

Osoby z problemami alkoholowymi

Porady dla młodzieży zagrożone uzależnieniem od narkotyków, alkoholu i ich rodzin

 

 

Przeciwdziałania przemocy

 

Specjalista ds.

Przemocy

ul. Zamkowa 1

 

64-400

Międzychód

 

Kom. 667 707 786

 

Czwartek 14:00 – 16:00

 

Mieszkańcy Gminy Międzychód

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

i świadków przemocy

Punkt Konsultacyjny ds Przeciwdziałania

ul. Głowna 16,

64-415

Chrzypsko

 

Tel. 61 29 51 177

1 raz w miesiącu, w każdą drugą środę miesiąca

 

Mieszkańcy Gminy Chrzypsko Wielkie

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

i świadków przemocy

                   

 

 

Przemocy w Rodzinie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chrzypsku Wielkim

Wielkie pokój nr 17

 

15:30 – 17:30

 

 

 

 

 

 

Specjalista ds. Przemocy

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica

„Świetliki”

 

ul. Wroniecka 25B,

64-410

Sieraków

 

 

 

 

Tel. 603 063 891

 

 

 

Pierwszy i ostatni poniedziałek każdego miesiąca 16:00 – 19:00

 

 

 

 

Mieszkańcy Gminy Sieraków

 

 

 

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

i świadków przemocy

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska linia”

Ul. Widok 24

 

00-023

Warszawa

 

Infolinia: 22 668-70-00 sekretariat@niebieskalinia.pl

 

 

Czynne całą dobę

 

Dla osób dotkniętych przemocą, przestępstem

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

i świadków przemocy

Linia Przemocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

i Świadków

 

 

-

 

Tel. 222 309 900

info@numersos.pl

 

 

Czynne całą dobę

 

Dla osób dotkniętych przemocą

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

i świadków przemocy

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tel. 539 106 106

Poniedziałek, środa, piątek: 8:00 – 15:00

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

Wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne, finansowe

 

 

 

ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań

 

pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl

Wtorek, czwartek: 13:00 – 20:00

 

Sobota 9 - 14

 

 

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

ul. Chocimska 6

00-791

Warszawa

 

Infolinia 800 121 212

 

Czynne całą dobę

Sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych, rodzinnych. Doświadcza problemu

 

Ochrona praw dziecka

Psychologiczne i pedagogiczne

 

Psycholog

ul. Zamkowa 1

64-400

Międzychód

Tel. 95 748 3746

Kom. 667 707 786

 

-

Mieszkańcy Gminy Międzychód

Poradnictwo psychologiczne

 

Psychiatra

ul. Zamkowa 1

 

64-400

Międzychód

Tel. 95 748 3746

 

Kom. 667 707 786

 

I i III wtorek miesiąca

 

 

 

 

 

Psycholog

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica

„Świetliki”

 

ul. Wroniecka 25B, 64-410 Sieraków,

pokój nr 4

 

 

 

Tel. 603 063 891

 

 

I i IV sobota każdego miesiąca 9:00 – 15:00

 

 

 

Mieszkańcy Gminy Sieraków

 

 

 

Poradnictwo psychologiczne

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 

ul. Jana Pawła II 6A,

64-400

Międzychód

 

 

Tel. 95 748 2621

Kom. 691 461 505

 

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:30 – 14:30

Dla dzieci i młodzieży uczącej się na terenie Powiatu Międzychodzkiego

 

Pedagogika, psychologia i logopedia

                 

 

 

 

 

 

Środa: 8:30 – 14:00

 

Piątek: 8:30 – 13:00

 

 

 

 

Psycholog

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Wyszyńskiego 23,

64-420 Kwilcz

 

 

Tel. 61 29 15 096

 

 

Wtorek, czwartek 8:00 – 15:00

 

 

Dla mieszkańców Gminy Kwilcz

 

 

Poradnictwo psychologiczne

Centrum Wsparcia Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego

 

 

-

 

Tel. 800 702 222

porady@liniawsparcia.pl https://liniawsparcia.pl

 

Czynny 24 godz./dobę

 

Dla wszystkich zainteresowanych

 

Wsparcie psychologiczne

 

 

Dla osób bezrobotnych

 

Powiatowy Urząd Pracy

 

ul. 17 Stycznia 143,

64-400 Międzychód

 

Tel. 95 748 2396

pomi@praca.gov.pl

Poniedziałek 8:00 –

16:00

Wtorek 7:30 – 15:30

Dla osób bezrobotnych i poszukających pracy

 

Poradnictwo zawodowe

 

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

 

 

ul. Klasztorna 16

61 - 779 Poznań

 

tel. (61) 853 21 86

powp@poznan.praca.gov.pl doradztwo@poznan.praca.gov.pl www.poznan.praca.gov.pl/powp

 

 

Poniedziałek – piątek 9:00 – 16:00

 

 

 

-

Informacje dotyczące rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej – doradztwo i

                     

 

 

 

 

 

 

 

konsultacje dla małych firm

Infolinia Urzędów Pracy – zielona infolinia

 

ul. Trawiasta 20b 15-161 Białystok

 

19 524 z Polski|

+48 22 19524 z zagranicy

 

Poniedziałek – piątek: 08:00-18:00

Mogą korzystać zarejestrowani poszukujący pracy oraz pracodawcy

Informacje o usługach urzędów pracy

 

Prawo konsumenckie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

Starostwo Powiatowe

w Międzychodzie

ul. 17 Stycznia

143, 64-400

Międzychód,

 

Budynek B,

 

Piętro II, pokój 222

 

 

 

Tel. 95 748 87 38

 

 

 

Czwartek i piątek 7:30 – 11:30

 

 

Dla wszystkich mieszkańców Powiatu Szamotulskiego

 

 

Poradnictwo w zakresie interesów konsumentów

 

 

Urząd Ochrony Konkurencji

i Konsumentów

 

 

Plac Powstańców Warszawy 1,

00-950 Warszawa

 

 

Tel. 801 440 220

Tel. 22 290 8916

www.uokik.gov.pl

 

 

Infolinia konsumencka od poniedziałku do piątku

8:00 – 18:00

 

 

 

Dla wszystkich zainteresowanych

Poradnictwo i pomoc

w sprawach naruszenia indywidualnych i zbiorowych interesów konsumentów

 

 

Prawo pracy

             

 

 

Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

ul. Barska 28/30 02-315

Warszawa

 

Tel. 22 391 82 15

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

Poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

 

Dla wszystkich zainteresowanych

 

-

 

 

Prawo podatkowe

 

Krajowa Informacja Skarbowa

 

ul. Teodora Sixta 17 43-300

Bielsko- Biała

Tel. + 48 22 330 03 30 (z tel.

komórkowych i zza granicy) Tel. 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) www.kis.gov.pl

 

Poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00

 

Z pomocy korzystać może każdy podatnik

 

Z pomocy może korzystać każdy podatnik

 

 

Dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego

 

 

 

 

 

Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych)

 

 

 

Biuro Rzecznika Finansowego Al.

Jerozolimskie 87 02-001

Warszawa

Ubezpieczenia gospodarcze (22) 333 73 28

 

 Ubezpieczenia Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

 

Ubezpieczenia bankowe

 i rynku kapitałowego (22) 333 73 25

Poniedziałek – piątek: 08:00-18:00

 

Poniedziałek – piątek 11:00 – 15:00

 

 

 

Poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

 

 

 

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

 

 

 

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

             

 

 

 

 

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl (czas oczekiwania na odpowiedz ok.2 tygodni)

 

www.rf.gov.pl

 

 

 

 

 

Prawo ubezpieczeń społecznych

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Międzychodzie

 

 

ul. Słowackiego 7, 64-400

Międzychód

Ubezpieczenia gospodarcze Tel.

(22) 333 73 28 Ubezpieczenia społeczne, OFE ZUS Tel. (22)

333 73 26 Ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego Tel. (22) 333 73 25

porady@fr.gov.pl

 

Poniedziałek: 8:00 – 18:00

 

Wtorek-piątek: 8:00 – 15:00

 

 

Dla mieszkańców Powiatu Międzychodzkiego

 

 

Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

 

-

 

 

Tel. 22 560 16 00

 

Poniedziałek-piątek: 07.00 -18.00

Adresaci porad:

-   ubezpieczeni

-   płatnicy

-   lekarze

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

 

 

Prawa pacjenta

 

 

 

 

Rzecznik Praw Pacjenta

 

ul. Młyńska 46

01-171

Warszawa

 

Tel. 22 532 82 50

Infolinia 800 190 590 kancelaria@rpp.gov.pl

Poniedziałek: 9:00 – 18:00

Wtorek-piątek: 9:00 – 15:00

Infolinia pn. – pt.

8:00 – 20:00

 

 

Dla wszystkich zainteresowanych

 

 

Ochrona praw pacjenta

 

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

ul.

Nowogrodzka 1/3/5,

00-513

Warszawa

 

Tel. 22 461 60 00

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Poniedziałek-piątek: 8:00 – 17:00

 

Dla wszystkich zainteresowanych

 

Ochrona praw osób niepełnosprawnych

 

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia – centrala

 

NFZ

 

ul. Grójecka 186,

02-390

Warszawa

 

Infolinia Centralna 800 392 976

22 572 60 42

 

 

 

Poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta, leczenie w kraju

i poza granicami, kolejki do świadczeń

 

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

 

ul. Piekary 14/15,

61-823 Poznań

 

 

Infolinia dla pacjentów 800 190 590

 

 

Poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta, leczenie w kraju

i poza granicami

 

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

 

ul. Żurawia 4 A, 00- 503

Warszawa

 

 

Tel. 22 461 60 00

 

Poniedziałek-piątek: 8:00-17.00

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje

 

Ochrona praw osób z               niepełnosprawnością

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interwencja kryzysowa

 

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

 

Al. Ujazdowskie 5

00-583

Warszawa

 

 

Tel. (22) 361 69 00

Tel. (22) 785 700 177

e-mail: dyzurny@rcb.gov.p

 

 

Poniedziałek – piątek Całodobowo

Świadek zagrożenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego

 

 

Monitorowanie bezpieczeństwa

 

 

Inne

 

 

www.obywatel.gov.pl

 

Informacje i usługi przyjazne obywatelom portal Ministerstwa Cyfryzacji

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090

Warszawa

 

Tel. 800 676 676

https://bip.brpo.gov.pl/pl

Poniedziałek: 10.00 - 18.00

 

Wtorek – piątek: 8.00 - 16.00

Może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone

 

Ochrona praw obywatelskich