Gmina Chrzypsko Wielkie

Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim

Całkowita wartość projektu: 1 990 768,69 zł

Kwota dofinansowania:  880 770,29 zł 

1

 

Informacja o dofinansowaniu zadania z państwowego funduszu celowego, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Gmina Chrzypsko Wielkie zgodnie z umową nr 9.58/22 z dnia 26.04.2022 o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Chrzypsko Wielkie, uzyskała dofinansowanie w wysokości 880 770,29 zł. Przebudowa dotyczy drogi gminnej nr 241408 o długości odcinka 0,633 km.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 990 768,69 zł
Dofinansowanie 880 770,29
Wkład własny wynosi 1 109 998,40 zł

Zakres robót:

Wykonanie oznakowania ruchu zastępczego na czas rozbudowy                                            

Prace przygotowawcze, roboty ziemne, rozbiórkowe                                   

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej z separatorem

zanieczyszczeń stałych i ropopochodnych                                         

Konstrukcja drogi                                        

Wykonanie i pielęgnacja trawników                                     

Budowa przystanku autobusowego                                     

Budowa skrzyżowania wyniesionego                                   

Budowa przejść dla pieszych z oznakowaniem aktywnym                                          

Wykonanie oznakowania dolecowej organizacji ruchu                                 

Obsługa geodezyjna powykonawcza         

 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg został wyłoniony wykonawca robót GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe z Pniew, które zrealizował przedsięwzięcie.