Gmina Chrzypsko Wielkie

Wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chrzypsko Wielkie

Całkowita wartość inwestycji

Udział wydatków ze środków

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym

Środki własne

106 908,12

75 000,00

31 908,12

1