Gmina Chrzypsko Wielkie
Powróć do: Petycje

Złóż petycję

Petycję można składać: 
  1. W formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15; 64-412 Chrzypsko Wielkie. 
  2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@chrzypsko.pl
  3. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą: 4fflau664z
  4. W godzinach pracy Urzędu – kierowane do Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie.
  5. W Biurze Rady Gminy w godzinach pracy Urzędu – petycje kierowane do Rady Gminy Chrzypsko Wielkie.